неиие1

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Рф Брасс Цасе

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Вр1.9 Хорн Цавити

Процес и монтажа микроталасне шупљине

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Обрада РФ модула милиметарског таласа

РФ алуминијумско кућиште

Комбиновани таласовод горње и доње шупљине

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Обрада РФ модула милиметарског таласа

нови таласовод

Обрада РФ модула милиметарског таласа

Антенска база

Обрада РФ модула милиметарског таласа

процес оптерећења таласовода

Обрада РФ модула милиметарског таласа

таласоводна матица и калем